VietTUG.org - old forum

id = 5128, parent = 0, thread = 5128, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.43.77, time = 2008/10/10 (1223571968) ,
subject = Ưu và nhược điểm khi dùng gói powerdot ?!!, hits = 4474, karma = 1+0-,
Đã từng sử dụng gói beamer để thiết kế trình diễn, mình thấy rằng: các bạn bàn luận rất nhiều về gói powerdot. Trong quá trình cài đặt và nghiên cứu gói powerdot, mình đóng góp một số ý kiến của bản thân cho viettug.org!. Bài viết này tóm lược những ưu điểm và khuyết điểm của powerdot (theo cá nhân mình!) khi thiết kế trình diễn bằng \LaTeX.
Những rắc rối khi dùng powerdot!

Đầu tiên chúng ta “nói” về ưu điểm của nó

Bây giờ, mình sẽ “nêu” ra một số nhược điểm (hoặc là mình chưa dùng hết tính năng của powerdot)
Trên đây là nhận xét của bản thân mình đối với gói powerdot và có so sánh với gói beamer. Bạn nào có ý kiến thì tham gia đóng góp với!

PS: Làm sao để tạo được hiệu ứng “chuyển trang” trong powerdot cũng như trong beamer ?