VietTUG.org - old forum

id = 5093, parent = 4866, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.77.165, time = 2008/09/29 (1222623773) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình tạo được trình diễn bằng gói beamer rồi! Đẹp thật đấy! Tuy nhiên mình không biết làm thế nào để tạo đuợc "hiệu ứng chuyển trang" với mục đích là làm bài trình diễn này sinh động hơn! Bạn nào dùng beamer giúp mình với!