VietTUG.org - old forum

id = 506, parent = 503, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.111.168, time = 2005/12/14 (1134560526) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Ha ha, em truy lùng một số sách TeX đã lâu rồi không thấy, đặt mua thì đắt quá đặc biệt là LaTeX COmpanion, nếu hôm nào rảnh em liên hệ được với bác, để có được bản copy.
Cảm ơn nhã ý của bác