VietTUG.org - old forum

id = 50, parent = 36, thread = 36, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = texer, ip = 222.252.244.116, time = 2005/09/08 (1126164685) ,
subject = VnTeX for PCTeX 5.0, hits = 0, karma = 0+0-,
Ok!
Tớ sẽ viết bài cụ thể về việc dùng gói vntex 3.0 của Bác Thành cho PCTeX 5.0. Cũng như các gói cần cài đặt cho PCTeX 5.0.

PS: To Kỳ Anh! Bác liên hệ với tôi để upload file .zip lên cho bà con nhé.