VietTUG.org - old forum

id = 4906, parent = 4902, thread = 4901, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = tanphu, ip = 203.162.3.148, time = 2008/07/24 (1216834967) ,
subject = Re:Vẽ đồ thị hàm số bằng MetaPost, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã có biết qua cách dùng Geogebra đễ vẽ hình rồi copy code chèn vào Tex. Cách này rất dễ thực hiện nhưng đối với những hình phức tạp cần đến kĩ thuật lập trình thì MetaPost chiếm ưu thế hơn. Tôi đơn cử một hình fractal đó là bông tuyết VonKock. Đễ vẽ hình bông tuyết này thì phải dùng MetaPost thôi.
Nhân đây tôi cũng hướng dẫn các bác cài đặt GeoGebra. Để cài được GeoGebra bạn cần phải cài đặt JRE tải tại địa chỉ:
http://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enf … i586-p.exe
Sau đó tải Geogebra và cài đặt tại đây:
http://www.geogebra.org/download/GeoGebra_3_0_0_0.exe