VietTUG.org - old forum

id = 4899, parent = 0, thread = 4899, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.107.196, time = 2008/07/20 (1216563710) ,
subject = kyanh offline 5 ngày, hits = 266, karma = 0+0-,
mình đi công tác + nghỉ phép tại quảng nam 5 ngày , từ 18/7/2008 đến 24/7/2008.

mọi người cố gắng... typeset không lỗi gì nhé

chúc vui