VietTUG.org - old forum

id = 4866, parent = 4667, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = gamma_detector, ip = 134.158.138.229, time = 2008/07/10 (1215633817) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 1+0-,
chào các bác, em lẩn dẩu dùng Beamer, trước dùng powerdot và pdfscreen mong càc bác chỉ giáo

1) nếu dịch beamer nên dùng lệnh Pdflatex dịch trực tiếp, dịch ít nhất 2 lần, dùng \includeonlyframes{tencuaframe} de chay thử 1 frame cho nó nhanh, các hình vẽ nên để ở dạng .pdf hoặc .png (nét hơn .jpg)

2) để các chữ trong slide không bị mặc định ở giữa slide mà ở top thì khi khai báo nên dùng option
\documentcalss[t]{beamer}

hoặc trong mỗi frame

\begin{frame}[t, label=tén của frame để dùng sau này]

để căn lề có thể dùng justify hoặc dùng môi trường minipage

3) trong một frame, có thể đưa nhiểu hình vẽ ở các vị trí khác nhau, giải pháp hay nhất là dùng môi trường columns, vd

\begin{columns}
\begin{column}{0.4\paperwidth}
.............
\end{column}

\begin{column}{0.4\paperwidth}
...............
\end{column}
..................
\end{columns}

cho bao nhiêu columns tùy thích

4)về hình vẽ. Ngoài việc dùng \includegraphics để đưa hình vẽ vào, các bác có thể dùng trực tiếp gói lệnh Tikz (gói lệnh này đang trong giai đoạn hoàn thành, nóng hổi, dùng tuyệt vời, không kém gì pstrick nhưng lại đơn giản và tiện hơn, quan trọng nhất là có thể dịch bằng pdflatex), đợt vừa rồi em dùng thử thấy rất tiện lợi, xem các ví dụ demos ở đây http://www.fauskes.net/nb/pgftikzexamples/

5) vê hiệu ứng, có thể dùng \onslide<x-y> hoặc đặt <x-y> hoặc dùng \uncover<x-y> nhưng em nhận thấy rằng, mỗi môt frame, nên dùng cùng một trong số các cách trên để đảm bảo rằng các phần của frame không bị chồng lên nhau (phần viết trước sẽ đẩy phần viết sau xuống tận dưới cùng)


thêm đây một ví dụ presentation bằng beamer, nếu bác nào hứng thú em se gửi code Tex sau (khoảng 2M
http://www.yousendit.com/transfer.php?a … N0RIRGc9PQ