VietTUG.org - old forum

id = 4865, parent = 4863, thread = 2214, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.187.250, time = 2008/07/09 (1215609805) ,
subject = Re:\\AtEndDocument, hits = 0, karma = 0+0-,
Theo chính tả tiếng Việt, dòng đầu tiên của mỗi đoạn văn mới đều được có thêm khoảng indent để dễ đọc, dễ nhìn,...

Nếu như bạn gặp vấn đề đó thì cách giải quyết đơn giản là dùng gói indentfirst như sau:
\usepackage{indentfirst}


Chỉ như vậy thôi, bạn sẽ thấy sự khác biệt!

TB: bạn có thể chát với mình qua YIM ngay nhé!