VietTUG.org - old forum

id = 4818, parent = 4801, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 117.2.12.134, time = 2008/07/02 (1215015418) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Em cũng là thành viên cũa Vietex đây. Em rất thích những tiện ích mà vietex mang lại. Tiếc là Vietex chưa chạy được trên HĐH Vista. Gỡ bỏ Vista thì uổng (vì có bản quyền) mà để thì nhiều phần mềm của mình xài không được. Ít nhất em là người thứ hai mong Thầy upgrate Vietex lên tương thích với win Vista. Cảm ơn Thầy.