VietTUG.org - old forum

id = 4801, parent = 4603, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hong_linh, ip = 203.160.1.45, time = 2008/06/30 (1214783900) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào thầy Điển,

Em lại mới cài Vietex 2.4 nhưng do máy em dùng hệ điều hành Windows Vista Business nên phần mềm vẫn không hoạt động được.Khi khởi động thì chương trình thông báo: "vx editor - IDE for Tex has stopped working" và yêu cầu đóng chương trình. Em rất mong tới lúc nào đó có thể sử dụng được phần mềm này của thầy.

Kính chúc thầy sức khỏe.