VietTUG.org - old forum

id = 475, parent = 474, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.110.142, time = 2005/12/09 (1134117487) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
Để hiển thị được tiếng Việt trong winshell rất đơn giản, bạn chỉ cần cài bộ font VNI vào máy là xong, Các bộ gõ tiếng Việt khác tôi không dùng nên không biết, nhưng nếu bạn đang dùng Unikey thì chọn bảng mã là VNI Windows sau đó trong Winshell bạn chọn font = VNI font và fontsize= tùy ý. Nhưng với điều kiện bác phải khai báo với TeX là bác dùng:\usepackage[tcvn]{vietnam} thỉ sau khi biên dịch bác mới đọc được tiếng Việt, nhìn chung rất đơn giản, việc quan trọng là trình bày tài liệu cho đẹp chứ editor chỉ là chuyện nhỏ .