VietTUG.org - old forum

id = 4745, parent = 4735, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.191.7, time = 2008/06/19 (1213833557) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
newcondona:
Bác Viettug nhiệt tình thật, hỏi cái là trả lời liền.
May quá. Bữa ni có người khen
viettug. Bạn thử bỏ hết setcounter đi và thử lại xem
Tôi đã thử rồi, nếu bỏ đi thì ko chính xác. Và như bác đã nói thì đằng nào cũng phải dùng setcounter.
Mình đã kiểm tra kỹ trên máy của mình. Với việc đặt bảo vệ bộ đếm trong \pdsetup thì các đánh số đến định lý rất đúng.

Các vấn đề khác mình sẽ ngâm cứu vào ngày mai. Đi ngủ đã!