VietTUG.org - old forum

id = 474, parent = 468, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/08 (1134039982) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Đối với một Editor cụ thể, thì vấn đề tiếng Việt chính là: làm thế nào để thay đổi font hiển thị cho màn hình soạn thảo cho Editor đó.
Chào các bạn, thì mình đang muốn hỏi là trong WinShell, làm thế nào để cài tiếng Việt như Kyanh đang nói mà.