VietTUG.org - old forum

id = 4735, parent = 4730, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 203.160.1.45, time = 2008/06/16 (1213570870) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác Viettug nhiệt tình thật, hỏi cái là trả lời liền.
viettug. Bạn thử bỏ hết setcounter đi và thử lại xem
Tôi đã thử rồi, nếu bỏ đi thì ko chính xác. Và như bác đã nói thì đằng nào cũng phải dùng setcounter.

Để có được cách đánh số dạng Định lí 1.1.2, 2.1.1,... tôi vừa nghĩ ra phương án sau(đã kiểm tra-->ok): Tôi tạo một bộ đếm mới \newcounter{chuong}. Thêm vào lệnh \numberwithin{section}{chuong}
Khi đó chỉ cần đánh \begin{theorem}..\end{theorem}. Phải thay đổi số thứ tự của chuong, section,theorem bằng lệnh \setcounter ở những chỗ cần thiết. Khi đó chỉ cần bê nguyên \begin{theorem}..\end{theorem} ở luận văn chính vào trình diễn.(Powerdot ko đánh số section nên chúng ta vẫn phải đánh \section{1.Muc 1})
viettug. Bạn cho mình ví dụ đi. Mình không dùng natbib nhưng sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề.
Tôi đã gửi hai tệp Tex và pdf lên rồi mà.

Tôi nghĩ một cách đơn giản như sau. Dùng lệnh setcounter để thay đỏi số đếm của tài liệu tham khảo ở các trang sau. Nhưng tôi không biet tài liệu tham khảo dùng bộ đếm nào (Tôi dùng lệnh \setcounter{bibitem}{3} thì bị lỗi)

Điều tôi muốn nói ở đây nữa là cái mục luc (và toc) khi có hai trang tài liệu tham khảo không được hợp lí lắm, và trang tài liệu tham khảo có phong cách trang khác vói các các trang khác. Bác có thể xem tệp tôi gửi lên và cho ý kiến.
viettug. Vì thế, phải dùng các hack để hỗ trợ việc đánh số các định lý.
Tôi ko phải là dân lập trình nên không hiểu lắm. Nhưng tôi sẽ cố gắng hiểu và tôi rất muốn học cách lập trình tex (viết mã cho tài liệu)

Thank you very much

PS: Tôi đánh dúng rồi mà sao lại ra như thế nên tôi gửi lại. Admin (viettug) thông cảm xoá giùm tôi nhé. Thank