VietTUG.org - old forum

id = 4724, parent = 4722, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 203.160.1.45, time = 2008/06/14 (1213396874) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi cũng đã gặp vấn đề như bạn. Tôi khắc phục bằng cách đánh thủ công
\textbf{Định lí 1}... Thực ra mà nói thì khi bạn làm file trình chiếu thì nội dung của
luận văn đã hôàn thành, do đó các định nghia, định lí,... đã được đánh số đúng và ko có sự thay đổi
nên có thể đánh thủ công như thế. Với lại trong file trình chiếu ko nhất thiết phải bê toàn bộ
định lí định nghĩa vào nên không càn phải đánh số tự động. Nhưng khi đánh thủ công như tôi thì
việc tham chiếu tới định lí hơi phức tạp. Nếu có giải pháp khắc phục vấn đề bạn hỏi thì hay quá.

Tôi còn gặp vấn đề về tài liệu tham khảo. Nếu tài liệu tham khảo trong một slide thì việc tham
chiếu tới rất dễ dàng và chính xác với lệnh \cite. Nhưng nếu tài liệu tham khảo hơn hai trang thì lệnh
\cite lại làm việc ko chính xác.

Lại làm phiền các bác trên diễn đàn.