VietTUG.org - old forum

id = 4722, parent = 0, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = ahgnaoh, ip = 116.118.3.234, time = 2008/06/14 (1213393996) ,
subject = Môi trường định lý trong powerdot, hits = 1619, karma = 0+0-,
Tôi sử dụng môi trường định lý trong powerdot kết hợp với overlay, kể từ overlay thứ 2 trong cùng 1 slide thì số thứ tự của định lý bị tăng lên, thay vì là Định lý 1, thì nó lại nhảy lên thành Định lý 2, và cứ thế tăng lên khi có 1 overlay (Dùng lệnh \pause hay onslide cũng vậy).

% code removed by kyanh

File nguồn.
File trinh chieu.
Tôi nghĩ lỗi này là do slide trên được biên dịch lại nhiều lần, nên số thứ tự của môi trường định lý cứ thế tăng lên, nhưng tôi không tìm cách sửa được. Bác nào biết cách xin chỉ giúp với, tôi đang cần gấp lắm.