VietTUG.org - old forum

id = 4704, parent = 4702, thread = 4689, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.165, time = 2008/06/07 (1212825297) ,
subject = Re:Ảnh trong pctex, hits = 0, karma = 0+-1-,
ráng tới thứ 2 này đi. bạn có một bản tex trên USB đấy (beta release)

chúc cuối tuần vui vẻ nha!