VietTUG.org - old forum

id = 4698, parent = 4695, thread = 4689, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.165, time = 2008/06/06 (1212741276) ,
subject = Re:Ảnh trong pctex, hits = 0, karma = 0+0-,
Nhưng hình như chỉ dùng được với bản Pro.
Trục trặc với pctex bạn nên hỏi pctex team. họ lấy tiền bản quyền và có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc cho bạn. Nếu bạn dùng chùa thì tôi xin chịu. VietTUG không có nghĩa vụ phải đi giải thích mọi thứ cho một phần mềm thương mại
Mình đã thử làm theo nhưng không được. Sau khi vào Insert, Graphic rồi chèn file thì được thế này:
Bạn quên nạp gói graphics hoặc graphicx (gói này tốt hơn hẳn)
Xin hỏi thêm, để chèn ảnh *.pdf thì phải làm thế nào ạ ?
Không biết bạn định chèn vào đâu?