VietTUG.org - old forum

id = 4697, parent = 4695, thread = 4689, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/06/06 (1212711019) ,
subject = Re:Ảnh trong pctex, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin hỏi thêm, để chèn ảnh *.pdf thì phải làm thế nào ạ ?