VietTUG.org - old forum

id = 4695, parent = 4694, thread = 4689, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/06/06 (1212710306) ,
subject = Re:Ảnh trong pctex, hits = 0, karma = 0+0-,
Em thấy có cái hướng dẫn này (PCTeX v.6):
http://img361.imageshack.us/img361/718/sanstitreii6.png
Nhưng hình như chỉ dùng được với bản Pro.