VietTUG.org - old forum

id = 4694, parent = 4693, thread = 4689, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.165, time = 2008/06/06 (1212685857) ,
subject = Re:Ảnh trong pctex, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn xem mẫu chèn hình trong tập tin hướng dẫn của pctex. Có trong Menu Help hoặc Menu Template nào đó.

Rất tiếc mình không có bản pctex nào để thử cả.