VietTUG.org - old forum

id = 4693, parent = 4692, thread = 4689, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 203.160.1.45, time = 2008/06/05 (1212679759) ,
subject = Re:Ảnh trong pctex, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn anh.
Trong một bài, anh viettug đã viết:

LINK_HERE

bạn dùng pctex nhỉ? thế thì bỏ đi gói ifpdf vậy. Trong pctex chỉ hạn chế nạp một số loại hình thôi. Bạn có thể vào Menu Help của nó: trong đấy có một menu con cung cấp vài ví dụ mẫu về chèn hình,... (pctex bản năm 2001. bi chừ còn vậy chăng???)
% LaTeX Article Template

\documentclass{article}
\usepackage{ifpdf}

\usepackage[pctex]{graphicx} % chính xác :P

% ....

\begin{document}
\begin{figure}[htb]
\includegraphics{hinh.bmp} %
\end{figure}


Vậy dùng pctex thì có hay không có dòng gọi gói itpdf, nếu có thì có phải cài thêm không?
Em chuyển thử ảnh sang .bmp nhưng vẫn chưa cài hình được.(sử dụng mẫu trên).
Em cảm ơn.