VietTUG.org - old forum

id = 4692, parent = 4691, thread = 4689, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 125.234.184.165, time = 2008/06/05 (1212677144) ,
subject = Re:Ảnh trong pctex, hits = 0, karma = 1+0-,
xin khẳng định: nếu đánh tài liệu tiếng Anh thì dùng pctex cũng như vnmik (có khi còn tệ hơn )

Việc dùng $\usepackage[pctex32]{graphics}$ không phải là vấn đề quá khó đâu. Đây chỉ là một gói nạp hình vẽ. Trong tài liệu bạn gõ , chỉ việc dùng $\usepackage{graphics}$. Khi gửi cho thầy thì sửa lại một xíu, mình nghĩ cũng không quá mất thời gian!

OT vậy. Trở lại vấn đề của bạn. Mình nghĩ bạn nên xem lại các mẫu chèn hình của pctex (nhắc lại!)