VietTUG.org - old forum

id = 4691, parent = 4690, thread = 4689, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 203.160.1.45, time = 2008/06/05 (1212676684) ,
subject = Re:Ảnh trong pctex, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào anh,
Em đánh quen vnmik rồi, nhưng các thầy lại sử dụng pctex hoặc v..dict. Mà style của một số tạp chí như Communication in Physic lại ở dạng pctex (nó bắt đầu bằng \usepackage[pctex32]{graphics}) nên em mới chuyển lại.
Em cảm ơn, có gì không rõ lại hỏi tiếp nhé!