VietTUG.org - old forum

id = 4689, parent = 0, thread = 4689, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 203.160.1.45, time = 2008/06/05 (1212662325) ,
subject = Ảnh trong pctex, hits = 2073, karma = 0+0-,
Chào viettug,
Dạo vừa rồi nhờ có diễn đàn giúp về vnmilk, em đã đánh xong luận văn tiếng việt sử dụng vnmilk. Em cảm ơn diễn đàn.
Bây giờ, em phải chuyển viết tiếng anh bằng Pctex.
Có một vấn đề nhỏ như sau:
Em thường in ảnh bằng cách xuất trực tiếp từ Origin 8 hoặc chèn vào CorelDraw rồi xuất ra Eps. Chèn ảnh trong TeXnicCenter vậy là ổn. Nhưng khi chuyển sang Pctex, các ảnh đó chèn vào, dịch ra dvi đều bị báo lỗi, dạng như:
! Text line contains an invalid character.
<read 2> ÅÐÓÆ^^^
                ^^@^^@^^@¶ï^^@^^@^^@^^@^^@^^@^^@^^@^^@^^@Ôï^^@^^@ð(^^@^^@ÿÿ%...
l.220 \centereps{9cm}{6cm}{dodichd.eps}


Em có gửi theo mấy file ảnh đó, nhưng nhấp vào gửi file thì ra một trang dạng thư mục. Làm sao mình paste file vào được ạ? Mong diễn đàn giúp đỡ,
Em cảm ơn nhiều.