VietTUG.org - old forum

id = 4684, parent = 4682, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = tqviet, ip = 118.68.236.42, time = 2008/06/04 (1212545634) ,
subject = Re:header - footer, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
Bạn có thể kết hợp môi trường minipage với \hrule -- đây là cách mình làm năm 2001 với pctex phiên bản 4
Cảm ơn thầy viettug về lời gợi ý.

Tuy nhiên không hiểu sao gói fancyhdr không có trong PCTex của em.

Và sau một hồi loay hoay em cũng vẫn chưa biết phải sử dụng môi trường minipage thế nào cả. Em cũng có thử qua môi trường tabular rồi nhưng vẫn chưa được.

Thầy có thể giải thích rõ hơn một chút về các sử dụng môi trường minipage với \hrule được không ?

VD: cái header và footer này thì mình phải làm sao đây ?

\makeatletter
\renewcommand{\[email protected]}{ \renewcommand{\@oddhead}{\textrm{thắc mắc về header-footer}  \hfill \textrm{\thepage}}
     \renewcommand{\@evenhead}{\@oddhead}
     \renewcommand{\@oddfoot}{ \textrm{giải đáp của viettug} \hfill \textrm{\thepage}}
     \renewcommand{\@evenfoot}{\@oddfoot}}
\makeatother


Cảm ơn thầy rất nhiều !