VietTUG.org - old forum

id = 4681, parent = 0, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = tqviet, ip = 118.68.8.142, time = 2008/06/04 (1212517147) ,
subject = header - footer, hits = 2154, karma = 1+0-,
Chào cả nhà

Hôm nay mình loay hoay tìm cách để tạo cái gạch dưới của header ; giống như ; và cái gạch trên đầu của footer ; giống như ; nhưng cứ thất bại hoài !

Ai đó chỉ giúp mình với ! Cảm ơn rất nhiều.

PS : Mình đang xài PCTex phiên bản mới nhất.