VietTUG.org - old forum

id = 4661, parent = 4660, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.188.87, time = 2008/05/28 (1211990286) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
câu trả lời là "được"