VietTUG.org - old forum

id = 4660, parent = 4627, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.252.10, time = 2008/05/28 (1211987684) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
Các anh chị cho mình hỏi là trong gói powerdot, mình có thể làm hyperlink trong trình chiếu để nhảy đến một slide hoặc một object như trong powerpoint được không ạ?