VietTUG.org - old forum

id = 463, parent = 461, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.111.140, time = 2005/12/07 (1133963899) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
Tiếng Việt trong winshell cũng tương tự như trong winEdt tôi nghĩ như vậy. Bạn phải dùng bảng mã tcvn và nếu dùng bộ gõ unikey thì phải dùng VNI Windows font bạn có thể là Vni-Times chẳng hạn, tùy chọn miễn sao là font Vni. Bạn nên dùng xen kẽ các editor, việc dùng nhiều editor khác nhau cũng có rất nhiều điều thú vị.

Chúc bạn thành công