VietTUG.org - old forum

id = 4618, parent = 4616, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.212, time = 2008/05/22 (1211437224) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
Thiếu sót của mình. Môi trường đó được cung cấp trong gói `ragged2e' (tìm ở CTAN có không nhỉ?)