VietTUG.org - old forum

id = 4611, parent = 4610, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.212, time = 2008/05/21 (1211369146) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
ví dụ

\begin{justify}
canh đều cả hai bên
\end{justify}


Mới làm quen với LaTeX? Cuốn này hẳn có ích files:lshort

Chúc vui.