VietTUG.org - old forum

id = 461, parent = 458, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/07 (1133957906) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
* Không cần tài lại MikTeX

* Khi cài MikTeX, chỉ chọn bộ small, rồi sau đó thiếu gói nào thêm gói đó.

* Gặp trục trặc như trên, là do bác Cuong dùng gói VnTeX đã cũ.
Chào các bạn, bây giờ thì mình đã có thể dùng Tiếng việt cho WinEdt, TexMaker và TexnicCenter. xin cảm ơn tất cả các bạn về những giúp đỡ vừa qua. Bây giờ mình rất mong muốn các bạn có thể hướng dẫn cách dùng Tiếng Việt trong WinShell. Sau khi tìm hiều tất cả những Editor trên mình sẽ tím cho mình Editor "tốt " nhất. Nhưng có lẽ nên dung xen kẽ thì hay hơn vì mỗi cái có một cái hay riêng mà. Mong các bạn sẽ hướng dẫn cách dùng Tiếng Việt trong WinShell. Cảm ơn các bạn nhiều.