VietTUG.org - old forum

id = 4603, parent = 4554, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.212, time = 2008/05/20 (1211296679) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
nhdien:
Tôi gửi đĩa cho VietTuG
Nhưng hôm nay lại nhận trả lại do
Tôi ghi sai số nhà đáng lẽ số 28 thì lại chỉ ghi số 8.
Tôi sẽ gửi lại sau nhé.
Chào thầy Điển!

Em đã nhận được CD của thầy. Nếu các bạn có yêu cầu, em có thể đánh đĩa và gửi qua bưu điện. Việc công bố tập tin ISO của đĩa lên trang tải về của ViệtTUG đang có chút trở ngại về license (không ghi trong CD của thầy).

Cảm ơn thầy. Kính chúc thầy sức khoẻ!