VietTUG.org - old forum

id = 4589, parent = 4558, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.176, time = 2008/05/13 (1210667328) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
nhdien:
Cám ơn,

1. Đúng là lỗi VieTeX, tôi đã tìm ra và sửa,
chỉ có các tệp dùng tệp *.bat chạy trên DOS không sửa được lỗi này ví dụ như chức năng: 2*A5 to A4 hoặc Small book.

2. Cùng với lỗi Nhỏ trong Script tôi sẽ sửa và cập nhật tệp vietex.exe trong mấy ngày tới tại trang Web của tôi ở trường, các bạn vào đó lấy về.

3. Trong thời gian giữa các phiên bản tôi sẽ đưa các cập nhật sử lỗi.
Chức năng project đã được rồi. Tuy nhiên, mấy htrước dùng project hnay soạn một đề kiểm tra (ko dùng project) nữa thì chức năng biên lại bị lỗi, cụ thể: Dịch bằng F5, F6 một hai lần đầu thì có tác dụng, nhưng dịch những lần tiếp theo thì ko thấy còn tác dụng nữa, F5, F6 ko thấy gì cả, kể cả nhấn bằng biểu tượng cũng ko được trong khi các lựa chọn biên dịch khác đều được, nếu dùng lại bằng project thì lại được

Lúc đầu tưởng máy bị virut, cài lại vietex, update lại vẫn bị vậy, bỏ update đi lại ko việc gì, test thử trên máy khác vẫn như vây
Thầy xem giúp em xem lỗi do đâu.
Em cảm ơn Thầy, chúc Thầy mạnh khỏe.