VietTUG.org - old forum

id = 4569, parent = 0, thread = 4569, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = vaduc, ip = 58.187.127.130, time = 2008/05/09 (1210332505) ,
subject = Lỗi trong MiKTeX-2.6.iso và khắc phục, hits = 1695, karma = 0+-1-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: Lỗi trong MiKTeX-2.6.iso và khắc phục

Miếng vá trên vẫn chưa hoàn thiện, vì sau khi em chạy file bat trên, em vẫn nhận được thông báo thiếu file miktex-zzdb2-2.6.tar.bz2. Em download file đó ở LINK_HERE về và copy vào thư mục chứa miktex đã được giải nén từ file ISO.
. Nhưng sau khi chạy lại quá trình setup thì lại nhận được thông báo "Not a valid installation source". Đến đây thì em bó tay, vì không hiểu. Mong các anh giúp đỡ khắc phục lỗi trên, để chúng ta có một CD MiKTeX 2.6 hoàn thiện. Cám ơn các anh.