VietTUG.org - old forum

id = 4556, parent = 4539, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.101, time = 2008/05/06 (1210088390) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn Thầy đã giúp đơ. Em đã làm được rôi. Nhưng e nghĩ không phải
nhdien:
Vấn đề là MikTeX và VieTeX khi tiếp nhận đường dẫn và tên tệp có dấu trắng ở giữ là ngắt ngay. Vì vậy không được để tệp *.teX ở các thư mục có dấu cách trắng như C:\My document và không dùng tệp có dấu cách trăng trong tên tệp tex như Dai so 10.tex
bởi vì nếu vẫn để như cũ thì MiKTeX vẫn dịch dc nếu ko có project hoặc nếu có project thì các nú F5, Alt+F6 vẫn chạy tốt đấy thôi, với lại nếu dùng WinShell thì dù là project hay ko đều được cả
Em nghĩ có lẽ do một lỗi nào đó của vietex. Tiện đay em cũng xin được hỏi thêm, biên dịch bằng F6 em lấy tùy chọn xuất con trỏ nguyên dòng thì nếu ko có project thì chạy ổn, còn có project thì ko thấy có tác dụng gì cả vẫn là DVI view thôi
Mong Thầy sớm kiểm tra những lỗi đó, còn một số điều nữa em xin được đóng góp ý kiến dần dần
Em là người mà ngày nào cũng dùng vietex của Thầy để soạn tài liệu, nên rất cảm ơn Thầy vì những tiện ích của vietex.
Chúc Thầy mạnh khỏe!