VietTUG.org - old forum

id = 455, parent = 454, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/05 (1133727540) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
Mình không hiểu "gói unicode ", nhưng mình đang dùng MiKTeX 2.4 Version 3.141592-2.2, nếu bạn đủ "cam đảm" thì download lại MiKTeX tại địa chỉ dưới đây:
http://www.tug.org/ftp/tex/miktex/
Sau đó cài bổ sung thêm gói vntex-3.0-rc2 là OK (nhớ xem kỹ INSTALL trong vntex)
Chào hhp, vậy thì mình phải nhờ đến Kyanh và các bạn khác thôi chứ bây giờ mình khá bận rộn và cần Tex để làm việc nên việc download và cài lại là điều... không thể trong lúc này. Cảm ơn hhp nhé.

PS: Tuần sau mình sẽ gửi cho hhp Word2Tex. À, VISCII đã dùng được rồi. Cảm ơn hhp nhiều.