VietTUG.org - old forum

id = 454, parent = 451, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.182, time = 2005/12/04 (1133702775) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Mình không biết cái này là do CD, do đĩa MikTex hay do gói unicode bị lỗi nữa. Các bạn giúp mình giải quyết vấn đề này nhé. Nếu như không dùng đĩa CD thì lấy gói unicode ở đâu cài gói unicode như thế nào? Mong các bạn giúp đỡ. Cảm ơn tất cả các bạn.
Mình không hiểu "gói unicode ", nhưng mình đang dùng MiKTeX 2.4 Version 3.141592-2.2, nếu bạn đủ "cam đảm" thì download lại MiKTeX tại địa chỉ dưới đây:
http://www.tug.org/ftp/tex/miktex/
Sau đó cài bổ sung thêm gói vntex-3.0-rc2 là OK (nhớ xem kỹ INSTALL trong vntex)