VietTUG.org - old forum

id = 4538, parent = 4516, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.70, time = 2008/04/29 (1209465426) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn Thầy đã sớm trả lời em. Em đã thử làm như Thầy HD nhưng vẫn thấy như vậy, kể cả em đã cài vietex mặc định trên một máy mới hoàn toàn chưa cài vietex lần nào mà vẫn ko dc.
Em mô tả lại lỗi em gặp:
1. Em cài vietex mặc định trong C:\vietex và ko cấu hình lại gì trong đó
2. Tài liệu soạn thảo theo project em để ở D:\Study\Chuyen de luyen thi\Dai so\Dai so 10
Tất cả file main và các file được include đều để trong folder Dai so 10
3. Khi mở tài liệu project, thiết lập file main xong, chạy:
- F5, Alt+F6, F9 mọi thứ ổn
- F6 thì có thông báo ngay "can not find D:\Study\Chu.dvi" hoặc F7, Alt+F7, F8, Alt+F8, F10 cũng đều lỗi như vậy cho dù em đang ở file main hay mở ở file được include vào

Nếu ko chạy bằng phím tắt hoặc các nút lệnh, mà em vào Options/Choose complier thì seclect bất kì lựa chọn nào cũng gặp lỗi như trên
4. Lại làm phiền Thầy lần nữa, mong Thầy thông cảm

P/S Trong diễn đàn bác nào dùng vietex xin hãy test thử hộ /me xem có gặp lỗi giống /me ko?

Chúc mọi người có kì nghỉ lễ vui vẻ