VietTUG.org - old forum

id = 4514, parent = 4500, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.96, time = 2008/04/26 (1209205917) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Thầy cho em hỏi một chút về tính năng project trong vietex 2.4
Em soạn một cuốn sách, dùng project nhưng khi biên dịch (đang ở mộ chương hoặc ở file chính) thì chỉ dùng được các phím F5, Alt+F6, các phím khác đều không chạy được là sao hả Thầy.
Mong Thầy hồi âm sớm. Chúc Thầy và gia đình mạnh khoẻ