VietTUG.org - old forum

id = 451, parent = 443, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/04 (1133694195) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào các bạn, hôm qua mình đã dùng đĩa CD MikTex 2.4 của Kyanh gửi cài gói unicode thông qua MikTex Package Manager của MikTex, khi mới bắt đầu thì mọi chuyện bình thường thế này
Starting package installation...
Installation folder: "C:\texmf"
 Package repository: "F:\"
DBlight signature: dfb7c632409051ca9f37332eb1928be5
Estimating expenditure...
   installing: 230 files (1 packages)


Nhưng cài đến file thứ 223 thì máy báo là

DBlight signature: dfb7c632409051ca9f37332eb1928be5
Estimating expenditure...
   installing: 230 files (1 packages)
Error: Permission denied
Package installation failed.


Mình có cảm giác chỉ cần cài thành công gói unicode thì mọi chuyện sẽ ổn, vì khi mình thử với ví dụ đơn giản thế này
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\begin{document}
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
\end{document}


thì máy báo là
! Undefined control sequence.
<argument> ...ilter \@undefined \UCSProtectionIeC
                                                  \else \UnicodeCharFilter \...

Mình không biết cái này là do CD, do đĩa MikTex hay do gói unicode bị lỗi nữa. Các bạn giúp mình giải quyết vấn đề này nhé. Nếu như không dùng đĩa CD thì lấy gói unicode ở đâu cài gói unicode như thế nào? Mong các bạn giúp đỡ. Cảm ơn tất cả các bạn.