VietTUG.org - old forum

id = 4483, parent = 4482, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tuananhst, ip = 125.214.20.111, time = 2008/04/18 (1208533201) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Thầy ạ! Em còn vấn đề này muốn nhờ thầy giúp.
Em đang dùng VieTex2.2, em vừa downlod bản 2.3 về.
Bây giờ làm sao update từ 2.2-->2.3?
Nếu cài lại VieTex2.3 thì những gì mình đã làm trên bản 2.2 có bị sao không hả thầy?