VietTUG.org - old forum

id = 4482, parent = 4478, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tuananhst, ip = 125.214.20.111, time = 2008/04/18 (1208532277) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào thầy!
Em ở Phú Yên. Thầy có thể chuyển giúp em qua đường bưu điện được không? Chi phí như thế nào?

Chúc thầy sức khoẻ! Em cảm ơn thầy nhiều lắm!
p/s: em đang rất cần thầy ạ!