VietTUG.org - old forum

id = 4471, parent = 4454, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 58.187.13.61, time = 2008/04/17 (1208422901) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 1+-2-,
Ngày 23/4 đến 26/4 có hội thảo
"Tối ưu và tính toán khoa học" hàng năm tại Ba Vì Hà Tây.
Tôi biết Trong TpHCM có PGS Trương Mỹ Dung (ĐHKT) và GS Định, GS Khánh, GS Nương (Đại học Quốc tế)và một số người khác ra dự. Nếu bạn nào cần CD VieTeX 2.4 thì gửi họ Tôi sẽ gửi vào (Giá của CD 25 000 đ, đây không phải là giá của các phần mềm trong CD). Tôi sẽ gửi tặng VietTUG 1 CD đề nghị cho địa chỉ cụ thể.
Tôi đang tích hợp mẫu câu tiếng Anh để bạn nào viết báo Tiếng anh sẽ dễ dàng hơn, ngày xưa khi bắt đầu viết bài chúng tôi cũng phải tìm các mẫu câu này.