VietTUG.org - old forum

id = 4446, parent = 4442, thread = 4440, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/04/03 (1207193760) ,
subject = Re:Hỏi cơ bản về latex, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin cảm ơn anh. Những tài liệu của anh rất bổ ích. Em sẽ đọc từ từ (chứ gà mờ như em thì thấy nó phức tạp quá )
Trong tài liệu đấy em không thấy kiểu canh giữa nhưng không đánh số, không hiểu nên làm thế nào ạ (xin lỗi nếu em đã không đọc kĩ).
Còn về chỉnh cỡ chữ em đã thử làm như vậy, cho toàn bộ article vào thẻ \large{} và... ok Tuy nhiên không thể chỉnh được chính xác kích thước font chữ của cả article.