VietTUG.org - old forum

id = 4440, parent = 0, thread = 4440, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/04/03 (1207161541) ,
subject = Hỏi cơ bản về latex, hits = 660, karma = 0+0-,
Em mới làm quen với TeX nên vẫn chưa rành lắm. Mong mọi người giúp đỡ.
Em muốn hỏi là:
-Muốn in đậm, in nghiêng chữ thì phải làm thế nào ?
-Muốn chỉnh cỡ chữ to lên thì phải làm thế nào ?
-Muốn xuống dòng trong thẻ \[\] thì phải làm thế nào ạ? Em gõ thể này $a+b=\\c$ thì nó xuống dòng nhưng công thức không nằm giữa, ngược lại nếu gõ \[ a+b = \\c \] thì công thức nằm giữa nhưng không xuống dòng.

Xin cảm ơn nhiều ạ.