VietTUG.org - old forum

id = 444, parent = 438, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.199, time = 2005/12/01 (1133450079) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
kyanh:
* Mấy bác cứ gửi bài lộn tùng phèo Nhưng không sao cả, quan trọng là trục trặc được giải quyết. Diễn đàn chỉ có một số ít thành viên active, nên chắc cũng kô phiền lắm
Nghe mấy câu này của Kyanh mà nhẹ cả người , như vậy là vấn đề này có thể thảo luận ở đây đúng không? Cảm ơn Kyanh nhé. Như vậy là nick Cuong12giaitich không bị khoá nhỉ
Híc, mới quay lại đã thấy te tua rồi. Khi nào bác cuong12giaitich làm admin hay moderator của mấy forum thì sẽ thấm thía nỗi buồn của bài nhầm chỗ ( -- bác hoangoclan nhà ta thì đã lên chức đó rồi, nhưng ở bên hóa học Việt Nam -- )

Anyway, mừng là bác cuong12giaitich đã mần được với TeXMaker.

Mấy cái Editor, hồi /me còn xài Windows, chỉ cần EditPlus là xài mát trời ông địa. Từng thử qua EmEditor, UltraEdit, TeXMaker, WinEDT, NotePad, và cả mớ Editor khác... Bác cuong12giaitich sớm kết hôn với một chàng đi, đừng lông nhông nữa

/me thì vẫn Winefish (cá + rượu, xỉn đều đều)