VietTUG.org - old forum

id = 443, parent = 442, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.110.75, time = 2005/12/01 (1133443804) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình biên dịch bằng TeXmaker thấy cũng bình thường mà, nhưng khi biên dịch thì không thể edit được giống như texniccenter, có thể vừa bviên dịch vừa edit rất tiện lợi chỉ tội không xem được unicode. Bạn có thể tải TeXnicCenter theo địa chỉ sau: http://www.toolscenter.org/ còn nếu không thích xài bảng mã unicode thì dùng TCVN và có thể sử dụng Winshell để soạn thảo cũng rất tốt.

Mình khuyên bạn nên dùng kết hợp các editor , mỗi editor sẽ có một lợi điểm riêng, và chúng ta dung hòa chúng lại để có kết quả như mong muốn. Bạn sử dụng rồi sẽ học được rất nhiều thứ từ các editor. Thâm chí bạn không cần đến editor cũng có thể biên dịch Tex file bằng Command line trong DOS, hoặc là tạo một batch file chỉ cần nhấp đúp vào đó rồi đợi kết quả.