VietTUG.org - old forum

id = 4423, parent = 4422, thread = 4421, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lemhoang, ip = 117.4.10.209, time = 2008/03/19 (1205936779) ,
subject = Re:Khong cai duoc miktex tu cd tai tren dien dan!!, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn misuzu,
Nhưng máy tính của mình sử dụng offline là chủ yếu. Muốn online phiền phức lắm (xài ké, ra dịch vụ...). Mình muốn ghi ra cd luôn để tiện dùng sau này. Nhưng mình nghĩ nếu đã có cd full thì có lẽ phỉ cài trực tiếp bằng cd được chứ. Mong được hướng dẫn thêm. Rất mong được anh Kỳ Anh chỉ giúp vì anh làm cd này chắc anh biết nguyên nhân tại sao và phải khắc phục thế nào. Cám ơn anh Kỳ Anh trước.